Phạm Hồng Hải là ai

AHAI là ai?

Award winning team of professional architests, customizing in home & garden design. We have vast experience of both small and large scale projects.

Cuộc đời của AHAI thay đổi như thế nào?

2020
Chuyên gia Online marketing

Cinterdum Cras mattis, augue id vestibulum mollis, eros arcu erat, sit amet varius erat metus vitae nisl.

phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO
phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO

2019
Di chuyển Hồ Chí Minh

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

2018
Tại Đà Nẵng

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO
phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO

2017
Giám đốc Phát triển dự án Bất động sản

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

2016
MMO

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO, internet power system, paul count
phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO

2015
Online

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

2014
Chấn thương sọ não

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO
phạm hải, phạm hồng hải, pham hai, pham hong hai, kinh doanh online, bí mật kinh doanh online, online marketing, gia tăng doanh số, làm website, học SEO, chuyên gia rượu vang

2010
Chuyên gia rượu vang

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

Come meet us up close

Every one of our team members is devoted to delivering the finest possible designs.

team

Emma Louise

Interior Designer

team 2

john frieda

Co Founder

team 3

allen greene

Architect

team 4

david louis

Interior Designer

Trusted by the best

kinh doanh với

ahai, pham hai, phạm hồng hải, phạm hải, phamhong hai, aha, aha marketing, ahamarketing

Oh, yeah.. chúc mừng bạn

ưu đãi 70%
Elementor pro

49$/năm

15$/năm

Bạn còn điều gì chưa rõ?

AHAI sẽ kích hoạt Elementor Pro license key cho bạn với chính tài khoản của AHAI. Cam kết không phải là bản Plugin Nulled hay đã bẻ khóa nhé